Sosteri

• Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, SOSTERI
• Väestöpohja n. 42 000 asukasta
• Jäsenkunnat: Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava.

Lisäksi ympäristöterveydenhuollon alue kattaa Juvan, Puumalan ja Rantasalmen kunnat.
• Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhoidon ja sosiaalihuollon palvelut on koottu Savonlinnan osalta samaan organisaatioon ja muiden osalta osittain.

Sosterilla on sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukainen laaduntunnustus.

Sosterin arvot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perustehtävä
Sosteri edistää alueellaan väestön terveyttä ja järjestää tarpeellisen sairaanhoidon ja hoivan.

Hyvinvointi: Väestön hyvinvointi ja terveys paranevat. Väestö voi vaikuttaa omaan hoitoonsa ja saa yksilölliset palvelut.

Työhyvinvointi: Henkilöstö on motivoitunutta ja osaavaa, hallitsee työnsä ja sen riskitekijät sekä tuntee SOSTERIN tavoitteet ja toimintatavat. Työnantaja tukee henkilöstön ja työyhteisön hyvinvointia.

Luottamus: Väestö voi luottaa toiminnan laatuun, yhteistyökumppanit ja omistajat toiminnan avoimuuteen sekä henkilöstö toisiinsa.

Vastuullisuus: Väestön terveys on tärkein asia. Toiminta on vaikuttavaa ja taloudellista ja SOSTERI kantaa yhteiskunta- ja ympäristövastuunsa.